• Казахстан
  • Костанай
ТОО "New Trading Company"

г. Костанай, ул. Мауленова 11/2, тел. 8 (7142) 53-27-29

ИП Тен

г. Костанай, ул. Карбышева, д. 18А, тел. 8 (7142) 28-09-89

ТОО "Термеко РК"

г. Костанай, ул. Карбышева, д. 2, оф. 345, тел. 8 (7142) 28-13-28, 28-09-28